Dječji vrtić Jelsa

Valentinovo 2018.
  14.2.2018. pridružili smo se humanitarnoj akciji za zakladu Ana Rukavina. Hvala svima koji su dali svoj prilog ovoj humanitarnoj akciji!
Božićna predstava "B...
U četvrtak, 21.12.2017. godine u Svečanoj dvorani Općine Jelsa odgojiteljice su za djecu vrtića izvele predstavu „Bajka o bajkama“.  Nakon predstave djecu je iznenadio Djed Mraz koji im j...
Male maškare 2018
U ponedjeljak 12.2.2018. maškarana povorka djece i djelatnika Dječjeg vrtića Jelsa i njihovih gostiju iz Staroga Grada prošetala je Jelsom. Nakon šetnje u maškaranoj povorci djeca su nas na...
Božićni sajam 9.12.2...
  U subotu, 9.12. u Jelsi održan je Božićni sajam u organizaciji Dječjeg vrtića Jelsa i Udruge Karnevol Jelsa. Prodajom kolača i ukrasa koje su pripremili djeca, njihovi roditelji i odgoj...
Berba maslina
Djeca iz skupina Leptirići, Pčelice i Ribice u berbi maslina - srijeda, 22.11.2017. god.
Dan sjećanja na Vukovar
Djeca i odgojiteljice odgojnih skupina Leptirici, Pcelice i Ribice obilježili su Dan sjećanja na Vukovar - petak, 17.11.2017. godinu
Program "Vidi i klikni...
12. rujna 2017. godine u sportskoj dvorani Pelinje u Jelsi održan je program HAK - a "Vidi i klikni". U programu su sudjelovala djeca koja pohađaju program predškole u našem vrtiću.Na ozlje...
Izlet Vis i Biševo
Odgojno - obrazovna skupina: "Gardelini" - Svirče    Tijekom pedagoške godine 2016./2017. u našoj skupini ostvaren je rad djece na projektu "Brod".  Potaknuti snažnim interesom djece za ...
Kreativna radionica iz...
U petak 19.05.2017. god. posjetili smo Udrugu Varbonj u Vrbanju. Najprije smo pogledali izložbu, a onda krenuli na posao... Barba Frane nam je pripremio puno gline. Uz njegovu i teta Inkinu pomo...
Posjet konobi Vina Car...
Na poziv Nedijine mame Ivane posjetili smo konobu Vina Carić u Vrboskoj. Mama Ivana dočekala nas je sa neobičnim iznenađenjem -VINOREL - crtanje vinom. Pripremila je nekoliko posudica sa razl...

zahvalnica donacija ulja

podjela darova 2017

podjela darova 2017 jpg

radionica 2017

poc ped god 2017 2018

sastanak novoupisane

UPIS DJECE ZA PED GOD 2017 2018

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA za upis jaslice

PLAKAT OLIMPIJADA  2017

zahvalnica vukovar 2016

Dokumenti:

Godišnjeg izvješća o provedbi ZPPI za 2017 (pdf)(csv

STRUČNI SURADNIK LOGOPED na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „JELSA“

STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG na određeno nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „JELSA“

STRUČNI SURADNIK LOGOPED na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "JELSA"

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "JELSA" do 30.05.2018. godine za provođenje Kraćeg programa engleskog jezika

ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA na neodređeno nepuno radno vrijeme

STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG na određeno nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "JELSA"

STRUČNI SURADNIK DEFEKTOLOG/LOGOPED na neodređeno nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „JELSA“

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „JELSA“ do 31.08.2018.

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „JELSA“ do 30.05.2018. godine za provođenje Kraćeg programa engleskog jezika

STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG na određeno nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „JELSA“

ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA na neodređeno nepuno radno vrijeme

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „JELSA“(19.05.2017.)

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „JELSA“(10.03.2017)

ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA na neodređeno nepuno vrijeme(10.03.2017)

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno puno radno vrijeme

ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA na neodređeno nepuno vrijeme

DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD

SPREMAČICA/POMOĆNA KUHARICA na neodređeno nepuno radno vrijeme

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme - JELSA

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme - VRBOSKA

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA na neodređeno nepuno vrijeme

ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA na neodređeno nepuno vrijeme

KUHAR/ICA na određeno vrijeme

ODLUKA U UPISU DJECE u ped.god. 2016. - 2017.

RASPORED DJECE PO SKUPINAMA u ped. god. 2016. – 2017.

POPIS DJECE KOJA NE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA UPIS  u ped. god. 2016. – 2017.

STATUT DJEČJEG VRTIĆA JELSA

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA JELSA

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE za 2016-2017 ped. god.

ODLUKA O PLANU UPISA DJECE za 2016-2017 ped. god.

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno puno radno vrijeme u PO Vrboska

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno puno radno vrijeme

ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA-VIŠA MEDICINSKA SESTRA na neodređeno nepuno vrijeme(26.04.2016)

Odgojitelj/ica predškolske djece na određeno - Vrboska(23.03.2016)

Odgojitelj/ica predškolske djece na određeno - Vrboska(01.02.2016)

Zdravstveni/a voditelj/ica - viša medicinska sestra na neodređeno(01.02.2016)

Odgojitelj/ica predškolske djece na određeno - Vrboska(13.11.2015)

Zdravstveni/a voditelj/ica - viša medicinska sestra na neodređeno(13.11.2015)

Odgojitelj/ica predškolske djece na određeno u popodnevnoj smjeni

Odgojitelj/ica predškolske djece na određeno (Vrboska)

Zdravstveni/a voditelj/ica - viša medicinska sestra na neodređeno

Spremačica / pomoćna kuharica na određeno nepuno radno vrijeme(do povratka Marije Sarjanović)

Spremačica / pomoćna kuharica na određeno nepuno radno vrijeme

Zdravstven/a voditelj/ica - viša medicinska sestra na određeno vrijeme

Odgojitelj/ica predškolske djece na određeno vrijeme

Početak nove pedagoške godine 2015/16

Rješenje o upisu u pedagoškoj godini 2015/16

Odgojitelj/ica predškolske djece na određeno vrijeme

Natječaj za kuharicu

Odluka o planu upisa u DV Jelsa u pedagoškoj godini 2015/16

Odgojitelj/ica predškolske djece na određeno vrijeme(15.05.2015)

Natječaj za Višu medicinsku sestru(15.04.2015)

Natječaj za stručnog suradnika – Odgojitelj/ica predškolske djece Pripravnik(09.04.2015)

Natječaj za stručnog suradnika – Pedagog/inja Pripravnik/ca(09.04.2015)

Natječaj za stručnog suradnika – Pedagog/Pedagoginja(28.01.2015)

Natječaj za spremačicu(28.01.2015)

Dokument o sukobu interesa

Natječaj za radna mjesta: Odgojitelj/ica predškolske djece, spremač/ica, viša medicinska sestra

Natječaj za radno mjesto-Stručni suradnik pedagog

Natječaj za višu medicinsku sestru

Olimpijada dopis 2014

Natječaj za ravnatelja

OGLAS ZA UPIS U VRTIĆ

Rješenje o upisu djece
u vrtićne programe
Dječjeg vrtića Jelsa-Jelsa
za pedagošku godinu 2014/2015.

 

Donacije